Chọn Hosting

3 Dịch vụ hosting chất lượng bạn nên dùng cho website đảm bảo tốc độ nhanh & ổn định

HAWKHOST 

$

2.99

/tháng

 • Thời gian Uptime: 99.9%
 • Tốc độ: tốt  
 • Database location: Singapore
 • Cài đặt SSL miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7
 • 10.000 MB SSD Disk Space
 •  Hoàn tiền trong 30 ngày đầu

AZDIGI

$

3.81

/tháng

 • Thời gian Uptime: 99.9%
 • Tốc độ: Nhanh  
 • Database location: Việt Nam
 • Cài đặt SSL miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7
 • 2GB - Dung lượng SSD  
 • Hoàn tiền trong 10 ngày đầu 

Copyright , Góc của Phú